Plash, Gokshur, Talmakhana, Shatavar, Ashwagandha, and Methi Safed Musli
Plash, Gokshur, Talmakhana, Shatavar, Ashwagandha, and Methi Safed Musli
June 16, 2023
Ashwagandha, Kaunch, Gokshur, Safed Musli,and Shud Shilajit TabletCapsule
Ashwagandha, Kaunch, Gokshur, Safed Musli,and Shud Shilajit Tablet/Capsule
June 16, 2023
Show all

Satavar, Daru Haldi, Palash Pushp, Jeera, Bhringraj, Vidanga, Amalaki, Anantmool Jatamansi, Kamal, Ashoka Chaal Chirayata Lodhra Triphala Giloye Ashwagandha Dhatki Gular Zingiber Sonth Dashmool

Satavar, Daru Haldi, Palash Pushp, Jeera, Bhringraj, Vidanga, Amalaki, Anantmool Jatamansi, Kamal, Ashoka Chaal Chirayata Lodhra Triphala Giloye Ashwagandha Dhatki Gular Zingiber Sonth Dashmool

SKU: 41a9de7e65ba-1-2-11-1-1-1-1-1-1-1-1-2 Category:
Additional information
Composition

Satavar, Daru Haldi, Palash Pushp, Jeera, Bhringraj, Vidanga, Amalaki, Anantmool Jatamansi, Kamal, Ashoka Chaal Chirayata Lodhra Triphala Giloye Ashwagandha Dhatki Gular Zingiber Sonth Dashmool

Packging size

10×10, 10x1x10

Packing